Menu

קו לתלמיד - כריך לכל ילד

קו לתלמיד - כריך לכל ילד
קו לתלמיד - כריך לכל ילד

ארוחת בוקר ממסייעת ותורמת למאזן התזונתי של התלמיד לאורך היום.

קו החסד שולח ממרחים מגוונים טעימים מזינים ובריאים לבתי ספר וכן תקצוב עבור קניית לחם להכנת הכריכים.

בכל בית ספר יש מחנך אחראי על הכנת הכריכים וחלוקתם.

כיום יש 2 בתי ספר בירושלים ובית ספר ברמלה שמשתתפים בפרוייקט 'כריך לכל ילד'.

בכל ימות השנה קו החסד מחלק כריכים לילדים רעבים!! מאות ילדים מקבלים כל יום - שני כריכים משובחים!!

מחקרים מראים כי ילדים המדלגים על ארוחות הבוקר נוטים לאיחורים וחיסורים רבים יותר מבית הספר, מאשר ילדים האוכלים באופן קבוע ארוחות בוקר. ילדים האוכלים ארוחת בוקר בריאה, נמצאו במחקרים כמתפקדים יותר טוב בכיתה וכן במשחק עם חבריהם, עם ריכוז משופר, יתרון בפתרון בעיות ובקואורדינציה.

חשיבותם של הכריכים היא עצומה למעמדם ולתיפקודם של הילדים בבית הספר: הם משביעים את רעבונם, מגבירים את יכולת הלמידה, משפרים את בטחונם העצמי וגם דואגים שהילדים הללו ירגישו כמו כולם!!