Menu

קו חם - לחורף הקר

קו חם - לחורף הקר
קו חם - לחורף הקר

לא שוכחים אף ילד

לקראת כל חורף מתקיימת בקו החסד חלוקה של בגוד חם לחורף הקר...

ילדי קו החסד הנפלאים מקבלים מארגון קו החסד סוודרים, מעילים, צעיפים, כפפות ומגפיים ורדיאטורים לחימום כדי שגם כשהם חוזרים הביתה יהיה להם חם.
והכל בחום ומתוך אהבה ושמחה.